Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1120849
  • Do końca roku: 316 dni
  • Do wakacji: 123 dni

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki

ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów, Tel: (32) 226 26 17

 

Kalendarium

Poniedziałek, 2019-02-18

Imieniny: Konstancji, Krystiana
Jesteś tutaj: Start

Strona główna


Informacja dla rodziców - Akcja 1% dla szkoły


Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2018 na rzecz pomocy naszej szkole. Wspieramy w ten sposób nasze codzienne działania i szereg projektów.


 Możecie Państwo to uczynić, wskazując w formularzu PIT – 37, nr KRS 0000064561 

oraz co bardzo ważne: Cel szczegółowy - I LO MIARKA MIKOŁÓW.

 

 


 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 


 

Artykuły

Procedura antysmogowa

2019-02-08

Procedura antysmogowa

(postępowanie w czasie zwiększonej emisji smogu w placówce)

 Preambuła

Z uwagi na fakt, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje szereg negatywnych skutków zdrowotnych, zwłaszcza dla uczniów, w celu ograniczenia ryzyka zachorowań dzieci i ich problemów zdrowotnych w związku z oddychaniem powietrzem o złej jakości wprowadza się następującą procedurę antysmogową.

 §1

Postanowienia ogólne

Szkoła jako instytucja oświatowa zobowiązana jest do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i opieki swoim uczniom, w tym również do sprawdzania stanu jakości powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz, w miejscach, gdzie przebywają uczniowie.

§2

Wskazanie koordynatora

Dyrektor wyznacza spośród pracowników jednostki koordynatora ds. czystości powietrza, który swoją funkcję sprawuje nieodpłatnie.

§3

Zadania koordynatora

Do zadań koordynatora należą:

a)      codzienne sprawdzanie w godzinach porannych oraz w porze obiadowej stanu jakości powietrza za pomocą:

b)      informowanie nauczycieli o wynikach wskazań za pośrednictwem tablicy informacyjnej znajdującej się w miejscu powszechnie dostępnym, także dla uczniów i rodziców,

c)      w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszej procedury przez pracownika – niezwłoczne informowanie o tym dyrektora placówki.

 §4

Obowiązki pracowników

  1. W przypadku stwierdzenia bardzo dobrego lub dobrego stanu jakości powietrza dozwolone jest przebywanie uczniów na zewnątrz bez ograniczeń, gdyż warunki sprzyjają wszelkim formom aktywności na wolnym powietrzu.

  2. W przypadku stwierdzenia umiarkowanej jakości powietrza zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla uczniów, dlatego zaleca się przebywanie na powietrzu w wymiarze umiarkowanym.

  3. W przypadku stwierdzenia dostatecznej jakości powietrza należy ograniczyć aktywność na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum, gdyż stan ten stanowi zagrożenie dla zdrowia uczniów oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.

  4. W przypadku stwierdzenia złej lub bardzo złej jakości powietrza, z uwagi na konieczność unikania przebywania na wolnym powietrzu, zabrania się uczniom wychodzenia na zewnątrz.

  5. Zabrania się otwierania okien i wietrzenia sal w przypadku złej lub bardzo złej jakości powietrza.

§5

Obowiązki dyrektora

  1. Dyrektor jest zobowiązany do realizowania obowiązków natury edukacyjnej, w szczególności do przeszkolenia pracowników w temacie realizacji standardów zachowania w sytuacjach smogowych oraz poprawienia stanu wiedzy na temat smogu i zagrożeń zdrowotnych z tym związanych.

  2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli jakość powietrza jest bardzo zła. O podjętej decyzji rodzice powinni zostać poinformowani w trybie natychmiastowym.

 Dokument do pobrania


Dzień MATURZYSTY

2019-02-07

 


 

Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem KWP z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu”

2019-02-01

 


05.02.2019 r. w auli szkoły odbędzie  się spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem KWP  z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu”8.50-9.35 (2 lekcja): 1b/1d/1e/1f/2e/2f/3a/3b
9.45-10.30 (3 lekcja):1a/2a/2b/2c/2d/3c/3d/3e/3f 


 

Warsztaty literackie

2019-02-07

 

  Jutro (piątek 8.02.2019 r.) w czytelni biblioteki szkolnej odbędą się warsztaty literackie z udziałem p. Macieja Meleckiego, dyrektora Instytutu Mikołowskiego im. Rafałą Wojaczka. Warsztaty odbędą się na 5 i 6 lekcji. 

WYWIADÓWKA

2019-01-31

Środa 6 lutego 2019 r. 


  

  - 17.30 spotkanie rodziców z wychowawcami (podsumowanie próbnych matur w klasach trzecich)

 

- 18.00 obowiązkowe spotkanie na auli nt. dopalaczy z policją