Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Podstawowe dane

Podstawowe dane

 Nazwa szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki


Adres szkoły: ul. Żwirki i Wigury 25
43-190 Mikołów


Telefon: 032 2262617


Adres WWW: http://1lomiarka.szkolnastrona.pl

 


E-mail szkoły: lo1mikolow@miarka.edu.pl

 


Godziny pracy:Lekcje odbywają się od 8:00 do 15:05

 


Sekretariat szkoły: czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30

dla uczniów: 10:00 do 14:00

 


NIP: 635-10-42-607

 


REGON:

 


logo bip
Strona główna BIP
www.bip.gov.pl

 


par Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze zawarte są w 


Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 ) i określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Podstawowe dane

Data utworzenia

2013-04-17

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2016-06-01] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2016-06-01] Dodanie załącznika S T A T U T I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 25 przez Admin
  • [2016-06-01] Usunięcie załącznika Statut I LO im. Karola Miarki w Mikołowie przez Admin
  • [2016-05-30] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2016-01-29] Usunięcie załącznika Statut I LO im.Karola Miarki w Mikołowie przez Admin

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

1074 razy